เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง กับวิถีใหม่

เปิดเรียนวันแรก ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตามแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกำหนด

****เน้นย้ำนักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้
1. สวมหน้ากากทุกคน
2. ล้างมือบ่อยๆ
3. เว้นระยะห่าง
4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถบริเวณด้านนอกโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในด้านจราจรค่ะ

ติดตามภาพภายในโรงเรียนได้ที่นี่

เมนู