ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง เตรียมพร้อมรับการเปิดเทอม

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เมนู