วันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นการทดลองเรียนโดยการรับเอกสารไปเรียนที่บ้าน กรณีวิกฤตโควิด-19

วันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นการทดลองเรียนโดยการรับเอกสารไปเรียนที่บ้าน กรณีวิกฤตโควิด-19 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครอง

***ผู้บริหารและคุณครูขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของบุตรหลาน ชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ติดตามภาพบรรยากาศการรับเอกสารได้ที่นี่

เมนู