อบรมการดูแลนักเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า จาก นางอารีย์ ชาติบัญชาพร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยมีนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นายฤทธิเดช ภูจีรัง รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ดร.นัตธิณี จงรักษ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้

เมนู