อบรมปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนวัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563…

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนวัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

พร้อมด้วย นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย

เมนู