สัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความพร้อมการเรียนออนไลน์

สัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความพร้อมการเรียนออนไลน์

>> ติดตามภาพการออกเยี่ยมบ้าน ได้ที่นี่

>> ติดตามภาพการออกเยี่ยมบ้าน ได้ที่นี่

เมนู