มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

11 มีนาคม 2563 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน

เมนู