พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

12 มีนาคม 2563 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และกิจกรรมสัมพันธ์ให้นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษา โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

ติดตามชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่

เมนู