พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และทำพิธีอำลา ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกในวันจบการศึกษาประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานบาศรีสู่ขวัญ

เมนู