ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแบ่งปันสิ่งของใส่ในตู้ปันสุข 3 จุด

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแบ่งปันสิ่งของใส่ในตู้ปันสุข 3 จุด ได้แก่ โรงพยาบาลโนนดินแดง ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง และบริเวณหน้า #ร้านชัยพัฒนา …มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากตามกำลัง ผู้รับก็รับพอประมาณ 

ติดตามภาพกิจกรรมนี้เพิ่มเติม

เมนู