ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง และบุคลากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะอาด และความเป็นระเบียบ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

….ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจเพื่อโรงเรียนของลูกหลานเราชาว เทศบาลตำบลโนนดินแดง…

เมนู