ประชุมใหญ่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563

11 ก.ค. 63 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมใหญ่ผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจง การเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ในช่วงผ่อนปรนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ช่วงบ่าย ระดับ อ.1-3, ช่วงบ่าย ป.1-3 และ 12 ก.ค. 63 ระดับ ป.4-6 และ ม. 1

ติดตามภาพบรรยากาศ ที่นี่

เมนู