ประชุมคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2563) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประชุมคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โดย นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง, นายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน มอบนโยบาย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ภาพบรรยากาศการประชุม

เมนู