จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ โดยมีนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธี

ชมภาพงานกิจกรรมฯ ที่นี่

เมนู