กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

เมนู