ข่าว-กิจกรรม-ความเคลื่อนไหว

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา
ประชุมใหญ่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง กับวิถีใหม่
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแสดงความยินดีกับครูปริยากร มาลีนันท์ ในวาระสอบบรรจุเป็นข้าราชการ และต้อนรับครูโอน(ย้าย) ครูจ้างเหมา และครูพี่เลี้ยง

การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็กๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมนู