ข่าว-กิจกรรม-ความเคลื่อนไหว

อบรมปฏิบัติธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนวัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563…
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เปิดโครงการหนูน้อยปลอดภัย(ป้องกันเด็กจมน้ำ)
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา

การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็กๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมนู